Historia wczoraj, historia dzisiaj

Może nie każdemu sprawia satysfakcja nauka historii. Ale każdy obywatel powinien chociaż posiadać częściową wiedzę, dzięki której będzie w stanie powiedzieć, co działo się “wczoraj”. Tym bardziej, że niektóre wydarzenia historyczne są tak naprawdę lekcją, czego nie powinno się robić. Chociażby dlatego, żeby móc cieszyć się względnym spokojem na świecie. Historia na świecie, historia w Europie, a także w Polsce – o tym wszystkim uczniowie dowiadują się w szkole podstawowej i średniej. To właśnie wtedy użytkowany jest przez nich m.in. podręcznik do historii klasa 6, czy też potrzebne zeszyty ćwiczeń.

Podróże w czasie. Historia, podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej

Książka, która pochodzi od wydawnictwa GWO. Autorem jest T. Małkowski. Może nie jest ona tak popularną publikacją, ale i tak nadal duża liczba uczniów, pod przewodnictwem swoich pedagogów, korzysta z niej, dowiadując się, jakie były najistotniejsze fakty historyczne z danego okresu. W tym podręczniku omawiany jest okres, który rozpoczyna wielkie odkrycia geograficzne, aż do czasu Wielkiego Księstwa Warszawskiego. Na końcu każdego rozdziału można znaleźć pytania i różnego rodzaju ćwiczenia, które to pomagają utrwalić zdobytą wiedzę. W porównaniu do poprzedniego wydania tego podręcznika, nowa wersja wydaje się zdecydowanie bardziej ciekawsza. W szczególności, jeżeli chodzi o grafiki, czy też zdjęcia.

Historia. Klasa 6. Szkoła podstawowa. Ćwiczenia

Anita Plumińska-Mieloch zadbała o to, aby uczniowie mieli dostęp do dobrych ćwiczeń, które są jeszcze bardziej rozbudowane – niż to jest w przypadku książki. Za wydanie tej publikacji odpowiedzialny jest WSIP. Zeszyt ćwiczeń został dopasowany do książki. Tak, aby poszczególne rozdziały mogły się ze sobą pokrywać. Dzięki temu rozwiązywanie poszczególnych zadań, nie powinno sprawiać nikomu trudności. Zadania zostały tak uporządkowane, aby każdy uczeń, bez względu na umiejętności, potrafił sobie z nimi poradzić na lekcji lub samodzielnie, w domu.Historia. Podręcznik. Klasa 6

Podręcznik do historii klasa 6 autorstwa Igora Kąkolewskiego i Anity Plumińskiej-Mieloch w atrakcyjny i zrozumiały dla każdego czytelnika sposób, przedstawia dzieje całego Świata, Europy i Polski od czasów nowożytnych, czyli tzw. wielkich odkryć geograficznych, aż po czasy napoleońskie, czyli rok 1815. Przedstawiane tematy i zagadnienia pochodzą z ciekawie dobranych źródeł, takich jak, teksty literackie, dokumenty, teksty pamiętnikarskie, czy historyczne. Podręcznik posiada niezwykle bogaty zestaw fotografii i rysunków, często przedstawiając rekonstrukcję obiektów historycznych w technice 3D, która to pomaga uczniom wyobrazić sobie i w sposób wielce zbliżony doświadczyć, jak wyglądało życie w tamtych czasach. 

Co znajdziemy w podręczniku do historii dla klasy 6?

– “Dział I: Europa i Świat w XVIw.”

– “Dział II: Polska w XVIw.”

– “Dział III: Europa i Polska w XVIIw.”

– “Dział IV: Świat w XVIIIw.”

– “Dział V: Polska w XVIIIw.”

– “Dział VI: Epoka napoleońska” 

Przystępny język, którym posługują się autorzy podręcznika, zachęca uczniów do szerokiego poznawania wszystkich zagadnień z dziejów Europy, Polski i Świata, które są zawarte w podręczniku. Sesje “warto wiedzieć” oraz “Co nam zostało z tamtych lat” ubarwiają całość książki i wprowadzają dodatkowe informacje, które często służą porównaniom między przeszłością, a teraźniejszością i pokazują każdemu z osobna na co warto zwrócić szczególną uwagę. Osie czasu i kalendaria w lekcjach powtórzeniowych ułatwiają odnajdywanie i chronologiczne porządkowanie ważnych wydarzeń historycznych, a same lekcje powtórzeniowe są zbiorem najbardziej istotnych wydarzeń, które w jasny i czytelny sposób ułatwiają przygotowanie się do sprawdzianu. 

W podręczniku znajdziemy także słowniczki, które objaśniają dane terminy i tematy historyczne, a liczne mapy historyczne pozwalają zlokalizować dany, przedstawiany obszar, czy umiejscowić różne procesy historyczne. Bloki zadań “Sprawdź się”, które oparte są na ilustracjach, mapach, bądź pracy z tekstem umożliwiają uczniom sprawdzenie zdobytej wiedzy po analizowaniu kolejnych epok. Historia w szkole podstawowej

Czy historia jest łatwa do zrozumienia? Tak. Tylko że ma się tam do czynienia z ogromną ilością najróżniejszych dat. To stanowi największy problem dla wielu uczniów. Zresztą ich rodzice również mieli problemy ze spamiętaniem tego wszystkiego. Ogromnym ułatwieniem okazać się może dobry Najlepsze podręczniki do historii dla 6 klas podstawowych. Taki, który zostanie przystosowany do potrzeb wszystkich uczniów, zgodny z nową podstawą programową. Na szczęście, jeżeli chodzi o podręczniki, nie ma co narzekać, ponieważ na rynku obecnych jest kilka interesujących propozycji.

Historia. Podręcznik. Klasa 6. Szkoła podstawowa

Kąkolewski Igor i Anita Plumińska-Mieloch opracowali podręcznik dla klas szóstych, który został wydany przez WSIP. Całość materiału została podzielona na sześć głównych rozdziałów: Dział I. Europa i świat w XVI wieku, Dział II. Polska w XVI wieku, Dział III. Europa i Polska w XVII wieku, Dział III. Europa i Polska w XVII wieku, Dział V. Polska w XVIII wieku, Dział VI. Epoka napoleońska. Jak więc widać, ma się tu do czynienia nie tylko z wiadomościami odnoszącymi się do samej Polski, ale również do tego, co działo się w Europie. Nie można bowiem zapomnieć, że niektóre wydarzenia w Polsce, były bezpośrednim skutkiem tego, co działo się w innych krajach. Materiał wzbogacony jest licznymi grafikami, zdjęciami, a także mapami z tamtych okresów.

Wczoraj i dziś. Klasa 6. Podręcznik do historii do szkoły podstawowej

Książka, która cieszy się równe dużą popularnością, pochodząca od wydawnictwa Nowa Era. Autorami tej książki są: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski. To oni zadbali o to, aby uczniowie na tym poziomie uczyli się pracować z różnymi źródłami historycznymi (m.in. z mapam), które są najlepszym dowodem na to, co też działo się w czasach przeszłych. Na końcu każdego rozdziału znaleźć można odpowiednie podsumowanie, gdzie wyszczególnione są najważniejsze fakty historyczne, które były omawiane w każdym z rozdziałów.